9.09.2014

จะดีไหมถ้า ไอเอล กับ โทเฟิล มีคู่แข่ง

ที่ทราบกันว่าค่าสอบโทเฟิลกับไอเอิล นั้นแพงมาก

ที่ทราบข่าวลือขึ้นว่าจีนจะจับมือกับประเทศเยอรมันสร้าง ตัวทดสอบภาษาอังกฤษขึ้นมาแข่ง

ไม่าู้ว่าจริงเท็จประการใดคำศัพท์ที่ใช้ผิดบ่อย begin กับ start

สองคำนี้ออกข้อสอบบ่อยโดยเฉพาะโทอิก4.22.2014

สนทนาภาษาอังกฤษรับอาเซียนลาหยุด

A : I heard more and more companies are hiring private investigators to
follow employees who take leave for no reason.
B : That’s some scary news.
A : Some bosses also say they know that employees pretend to be working hard.
B : You mean that no matter what an employee does, the boss sees it all.

สนทนาภาษาอังกฤษรับอาเซียน

ไม่ทำการบ้านมาก่อน
A : How much do you know about our company?
B : Not much. Can you give me an introduction?
A : I could, but I’d prefer that you go home and do your homework first and then come back for an interview.
B : I’m sorry. It’s my fault.

สนทนาภาษาอังกฤษรับอาเซียน


วันแรกทำอย่างไรให้ประทับใจ
A : How do you leave a good first impression with coworkers during your first day on the job?
B : I recommend taking advantage of the first 90 seconds.
A : How?
B : Smile and make small talk and then listen attentively and sing their praises. That will make a good impression on them

สนทนาภาษาอังกฤษรับอาเซียน

แต่งตัวดี

A : Do you think appearance can give you a more favorable impression on the job?
B : It doesn’t matter that much to me, but it seems like a lot of managers think so.
A : Appearance doesn’t equal performance, but so many managers think good looks equals success.
B : I guess I need to start dressing up more for work.

สนทนาภาษาอังกฤษรับอาเซียน

ทำอย่างไรดี


A : No one has limitless social resources. You have to learn certain techniques to use when visiting people you’ve never met before.
B : What should I do to prepare?
A : Have some good opening lines to help you get over your fear of being rejected.
B : Oh, I see. I’ll practice that.